Huisregels Indoor Soccer

 • Er moet worden gespeeld met schone zaalvoetbalschoenen (of kunstgrasschoenen of hockeyschoenen met kleine nopjes), Dus geen voetbalschoenen.
 • Eten en drinken op het veld is niet toegestaan.
 • Publiek kan vanaf de tribune of vanuit de horeca gelegenheid toekijken. Supporters op het veld of de tennisbaan zijn niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en ongevallen in en om Fit & Fun Plaza Wolvega.
 • Het is voor de deelnemers aan het voetbaltoernooi niet toegestaan de fitness of andere zalen dan het voetbalveld te betreden.
 • Men dient zich aan de kleedkamerindeling te houden. De kleedkamerindeling wordt aangegeven op de kleedkamerdeuren.
 • Jassen en tassen dienen op de aangegeven plaatsen bewaard te worden.

Spelregels Indoor Soccer

Bij ieder spel zijn er natuurlijk spelregels, zo ook bij Indoor Soccer. Wel is er bewust voor gekozen deze tot een minimum te beperken om de snelheid in het spel te houden. 

Lees naast deze korte samenvatting ook de uitgebreide spelregels daaronder even door. Klik hier om ze te downloaden

 • Een team bestaat uit 5 spelers (waarvan 1 keeper). De poulewedstrijden duren 15 minuten. Einde wedstrijd is tevens begin nieuwe wedstrijd.
 • Een spelerswisseling gaat volgens het ‘vliegende-wissel-principe’. Zodra de speler het veld heeft verlaten mag de nieuwe speler erin.
 • Het spel kent geen ingooi, hoekschop of buitenspel. Indien de bal buiten het spel komt zal deze door de scheidsrechter weer in het spel worden gebracht (bal gaat naar de keeper van het team dat de bal niet uitschoot).
 • Het spel wordt alleen onderbroken bij een doelpunt, overtreding of als de doelman de bal in het doelgebied oppakt.
 • Slidings zijn niet toegestaan en naast de reguliere overtredingen wordt er streng gefloten op overtredingen bij de boarding.
 • Een overtreding buiten het strafschopgebied wordt bestraft met een indirecte vrije trap, die onmiddellijk genomen dient te worden.
 • Overtredingen binnen het strafschopgebied en opzettelijk hands, worden bestraft met een strafschop. Dit dient te gebeuren op een afstand van 7 meter van het doel.

SPELREGELS INDOOR SOCCER

 

1. VRIJE TRAPPEN

1a.   Alle vrije trappen die door de scheidsrechter worden gegeven moeten INDIRECT worden genomen

Wordt er DIRECT gescoord wordt er een vrije trap toe gekend aan de tegenpartij, deze wordt genomen op de lijn van het doelgebied

1b.   Bij een toegekende vrije trap dient de verdedigende partij onmiddellijk 3 meter afstand te nemen, doet men dit niet krijgt de desbetreffende speler een waarschuwing, bij een 2e waarschuwing volgt een 2 minuten tijdstraf

1c.   Een vrije trap dient binnen 5 seconden te worden genomen na fluitsignaal van de scheidsrechter, doet men dit niet dan gaat de vrije trap naar de tegenpartij

1d.   Een vrije trap kan ook worden genomen zonder fluitsignaal van de scheidsrechter, dit moet gebeuren binnen 5 seconden na het neer leggen van de bal op de juiste plaats

 

2. WAAR WORDEN VRIJE TRAPPEN VOOR GEGEVEN?

2a.   Sliding

2b.   Duwen, ook een schouderduw. Contact is niet toe gestaan

2c.   Ruw, gevaarlijk spelen

2d.   Duels bij de boarding

2e.   Bij gevaarlijk spel bij de boarding volgt onmiddellijk een 2 minuten tijdstraf

2f.    Niet binnen 5 seconden een vrije trap nemen (zie 1c en 1d)

2g.   Hands

2h.   Onsportief gedrag, hier valt ook onder bewust de bal naar de hoek drijven om daar tijd te rekken of een vrije trap uit te lokken zoals is benoemd in 2d

2i.    Wisselen gebeurt bij de deur, wordt er verkeerd gewisseld dan volgt er een vrije trap op de plaats waar de speler die er in komt en de speler die er uit gaat elkaar kruisen

2j.    De deur blijft gesloten tot het moment van wisselen. Is de deur onnodig open waardoor er hinder ontstaat, volgt een vrije trap in de hoek bij de deur

 

3. WANNEER WORDT ER EEN STRAFSCHOP TOEGEKEND?

3a.   Zie de punten 2a tot en met 2g, met uitzondering van 2f. De overtreding moet zijn gemaakt binnen het doelgebied. Bij 2f wordt er een vrije trap toegekend op de lijn van het doelgebied

3b.   Als de keeper bewust hands maakt tussen de lijn van het doelgebied en de penaltystip, met als doel een zeker lijkend doelpunt te voorkomen

 

4. WAT IS EEN KEEPER NIET TOEGESTAAN?

4a.   Naast de genoemde overtredingen zijn er nog een tweetal dingen te noemen die een keeper niet mag doen.
De eerste hiervan is de bal uit de hand trappen

4b.   De keeper mag de bal niet langer dan 5 seconde in de hand houden, bij langer wordt er een vrije trap toe gekend aan de tegenstander. Deze zal worden genomen op één van de hoeken van het doelgebied

 

5. OVERIG

5a.   Team dat "thuis" speelt trapt af voor de 1e helft, wordt er een 2e helft gespeeld dan trapt het uitspelende team af voor de 2e helft

5b.   Lijken de shirts van de teams op elkaar, dan speelt het "uitspelende" team in andere shirts of met hesjes

5c.   Er kunnen 2 soorten tijdstraffen worden toegekend. Een 2 minuten tijdstraf (gele kaart in veldvoetbal) of een 5 minuten tijdstraf (rode kaart in veldvoetbal). De speler die een 2 minuten tijdstraf krijgt, kan ook weer terugkomen in het veld als er door de tegenstander binnen deze 2 minuten wordt gescoord. Een speler die een 5 minuten tijdstraf krijgt kan niet meer terugkomen in het veld. Hij kan wel na 5 minuten worden vervangen door een andere speler of een andere speler komt in het veld als de tegenstander binnen 5 minuten heeft gescoord.

5d.   Spelers die door de scheidsrechter een tijdstraf krijgen mogen pas na een seintje van de scheidsrechter weer het veld in

5e.   Deur gesloten houden tot het moment van wisselen. Gebeurt dit niet, zie 2j